Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/10/2015

Decret 86/2015, de 23 d'octubre, pel qual es crea la Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears i se'n regulen la composició, l'organització i el funcionament

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

Decret 86/2015, de 23 d'octubre, pel qual es crea la Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears i se'n regulen la composició, l'organització i el funcionament BOIB núm. 155 de 2015