Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/10/2015

Decret 86/2015, de 23 d'octubre, pel qual es crea la Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears i se'n regulen la composició, l'organització i el funcionament

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

Decret 86/2015, de 23 d'octubre, pel qual es crea la Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears i se'n regulen la composició, l'organització i el funcionament BOIB núm. 155 de 2015