Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

06/03/2015

Decret 8/2015, de 6 de març, de modificació del Decret 46/2012, d'1 de juny, pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, serveis i establiments sanitaris, es crea la Comissió Autonòmica d'Acreditació dels Centres Sanitaris de les Illes Balears i s'aprova el Programa d'Acreditació d'Hospitals Generals

SALUT \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 8/2015, de 6 de març, de modificació del Decret 46/2012, d'1 de juny, pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, serveis i establiments sanitaris, es crea la Comissió Autonòmica d'Acreditació dels Centres Sanitaris de les Illes Balears i s'aprova el Programa d'Acreditació d'Hospitals Generals BOIB núm. 033 de 2015