Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/11/2016

Decret 67/2016, de 25 de novembre, del Registre Central de Personal al servei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 67/2016, de 25 de novembre, del Registre Central de Personal al servei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 149 de 2016