Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

19/11/2016

Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals

SERVEIS SOCIALS

BOIB núm. 146, de 19 de novembre de 2016

Afectat per:

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 BOIB ext. núm. 160, de 29 de desembre de 2017

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018

Decret 67/2019, de 23 d’agost, d’ajuts per a persones menors d’edat víctimes de violència masclista o conjugal o entre persones amb una relació anàloga a la conjugal BOIB núm. 116, de 24 d'agost de 2019

Decret 9/2020, de 7 de febrer, de principis generals pel qual s’estableixen els criteris d’autorització i acreditació del servei d’atenció social a persones implicades en un procediment judicial i del servei d’orientació i assessorament per a persones immigrants extracomunitàries BOIB núm. 17, de 8 de febrer de 2020

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020

Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021

Per a més informació podeu descarregar el següent document