Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

03/08/2019

Decret 63/2019, de 2 d’agost, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

BOIB núm. 107,de 3 d'agost de 2019

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 23 d’agost de 2019 pel qual es rectifiquen els errors materials advertits en el Decret 63/2019, de 2 d’agost, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 116, de 24 d'agost de 2019

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document