BOIB núm. 107,de 3 d'agost de 2019

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 23 d’agost de 2019 pel qual es rectifiquen els errors materials advertits en el Decret 63/2019, de 2 d’agost, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 116, de 24 d'agost de 2019

Decret 23/2021, de 3 de maig, pel qual es modifica el Decret 63/2019, de 2 d’agost, d’estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 59, de 6 de maig de 2021

Decret 79/2023, de 22 de setembre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 131, de 23 de setembre de 2023