Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

24/02/2015

Decret 6/2015, de 20 de febrer, pel qual es regula la composició, les funcions i el règim intern del Consell de la Mineria de les Illes Balears i es crea el Comitè Tècnic Permanent

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

BOIB núm. 27, de 24 de febrer de 2015

Afectat per:

Decret 95/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Decret 6/2015, de 20 de febrer, pel qual es regula la composició, les funcions i el règim intern del Consell de la Mineria de les Illes Balears i crea el Comitè Tècnic Permanent BOIB núm. 171, de 21 de desembre de 2019

Per a més informació podeu descarregar el següent document