Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

06/02/2009

Decret 6/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen l'article 2 i l'article 4 del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'Artesania de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 6/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen l'article 2 i l'article 4 del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'Artesania de les Illes Balears BOIB núm. 023 de 2009