Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/07/1983

Decret 51/1983, de dia 21 de juliol, pel qual s'adequa i es reestructura la Comissió Provincial d'Urbanisme de les Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TERRITORI I URBANISME

Decret 51/1983, de dia 21 de juliol, pel qual s'adequa i es reestructura la Comissió Provincial d'Urbanisme de les Balears BOCAIB núm. 2 de 1983

Afectat per:

Correcció d'errades del Decret 51/1983, de dia 21 de juliol, pel qual s'adequa i es reestructura la Comissió Provincial d'Urbanisme de les Balears BOCAIB núm. 003 de 1983

Correcció d'errades del Decret 51/1983, de dia 21 de juliol, pel qual s'adequa i es reestructura la Comissió Provincial d'Urbanisme de les Balears BOCAIB núm. 004 de 1983

Decret 1/1984, de dia 12 de gener, pel qual es reestructura i s'adequa la Comissió Provincial d'Urbanisme de les Balears BOCAIB núm. 1 de 1984

Decret 64/1988 , de dia 7 de juliol, de modificació del Decret 1/1984, de dia 12 de gener, pel qual s'adequa i es reestructura la Comissió Provincial d'Urbanisme de les Balears BOCAIB núm. 87 de 1988

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015