Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/12/2018

Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l'ús de les llengües oficials en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

LLENGUA

BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2018

Afectat per:

Correcció d’errates de l’edicte 13349 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 160 de 22 de desembre de 2018 relativa al Decret 49/2018 de 21 de desembre, sobre l’ús de llengües oficials en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018

Correcció d’errades de l’edicte 13349 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 160 de 22 de desembre de 2018 relativa al Decret 49/2018 de 21 de desembre, sobre l’ús de les llengües oficials en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer de 2019 de correcció d’errades del Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les llengües oficials en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document