Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

09/05/2003

Decret 49/2003, de 9 de maig, pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes Balears

MEDI AMBIENT

Decret 49/2003, de 9 de maig, pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes Balears BOIB núm. 076 de 2003

Afectat per:

Llei 10/2003, de 22 de desembre de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext. de 2003

Per a més informació podeu descarregar el següent document