Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/12/2018

Decret 48/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics

CULTURA

BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2018

Afectat per:

Correcció d’errades de l’edicte 13348 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 160 de 22 de desembre de 2018 relativa al Decret 48/2018 de 21 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document