Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/12/2018

Decret 48/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics

CULTURA

BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2018

Afectat per:

Correcció d’errades de l’edicte 13348 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 160 de 22 de desembre de 2018 relativa al Decret 48/2018 de 21 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019

Decret 9/2022, de 4 d’abril, pel qual es modifica el Decret 48/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics BOIB núm. 46, de 5 d’abril de 2022

Decret 77/2023, d’1 de setembre de 2023, de modificació del Decret 48/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics, del Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana i del Decret 36/2011, de 15 d’abril, pel qual es crea la Comissió de Toponímia de les Illes Balears BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2023

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document