Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/07/1983

Decret 48/1983, de dia 21 de juliol, pel qual es delega en el Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori la competència d'aprovar els expedients dels projectes en sòl no urbanitzable de Palma de Mallorca

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 48/1983, de dia 21 de juliol, pel qual es delega en el Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori la competència d'aprovar els expedients dels projectes en sòl no urbanitzable de Palma de Mallorca BOCAIB núm. 2 de 1983

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015

Decret 4/2015, de 19 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual es deroguen diversos decrets en matèria d'atribució i de delegació de competències BOIB núm. 076 de 2015