Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/04/2004

Decret 41/2004, de dia 23 d'abril, pel qual es regulen les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears

SALUT

BOIB núm. 061, d1 de maig de 2004

Afectat per:

Decret 31/2008, de 14 de març, pel qual es modifica el Decret 41/2004, de 23 d'abril, pel qual es regulen les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 41, de 25 de març de 2008

Decret 42/2010, de 5 de març, que modifica el Decret 41/2004, de 23 d'abril, pel qual es regulen les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 041, de 13 de març de 2010

Ordre del conseller de Salut i Consum de 19 de gener de 2011, per la qual es fixen les quanties de les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per raó d'assistència sanitària, i se regula el procediment per obtenir-les BOIB núm. 016, d'1 de febrer de 2011

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044, de 28 de març de 2015

Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 BOIB núm. 171, de 31 de desembre de 2022

Per a més informació podeu descarregar el següent document