Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/04/2006

Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 062 de 2006

Afectat per:

Decret 59/2011, de 20 de maig, de modificació dels Estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, aprovats pel Decret 39/2006, de 21 d'abril BOIB núm. 81 de 2011

Decret 111/2011, de 9 de desembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 194 de 2011

Decret llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 037 de 2012

Decret llei 9/2012, de 20 de juliol, de mesures per a la reorganització del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 106 de 2012

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 BOIB núm. 195 de 2012

Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d’atenció especialitzada BOIB núm. 085 de 2013

Per a més informació podeu descarregar el següent document