Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

05/04/1994

Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

BOCAIB núm. 41, de 5 d'abril de 1994

Afectat per:

Decret 47/1998, de 24 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 58, de 30 d'abril de 1998

Decret 84/2002, de 14 de juny, de modificació de determinats articles del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 75, de 22 de juny de 2002

Decret 68/2004, de 9 de juliol, de modificació del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional BOIB núm. 99, de 17 de juliol de 2004

Decret 5/2009, de 23 de gener, de modificació de l'article 37 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de feina i de promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 14, de 29 de gener de 2009

Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 85, de 15 de juny de 2013

Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna BOIB núm. 44, de 31 de març de 2022

Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears BOIB núm. 78, de 16 de juny de 2022

Per a més informació podeu descarregar el següent document