Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

16/01/1992

Decret 2/1992, de 16 de gener, pel qual s'ordena i regula l'oferta turística complementària en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

TURISME

Decret 2/1992, de 16 de gener, pel qual s'ordena i regula l'oferta turística complementària en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 013 de 1992

Afectat per:

Decret 40/1992, de 18 de juny, pel qual es modifica la disposició transitòria quarta del Decret 2/1992, de 16 de gener BOCAIB núm. 077 de 1992

Decret 54/2005, de 20 de maig, pel qual s'ordena i es regula l'oferta de restauració a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 081 de 2005

Decret 60/2009, de 25 de setembre, pel qual s'estableixen la unificació dels procediments i la simplificació dels tràmits en matèria turística, com també la declaració responsable d'inici de les activitats turístiques BOIB núm. 143 de 2009