Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/01/2017

Decret 2/2017, de 13 de gener, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de treball de les entitats locals de les Illes Balears reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional

FUNCIÓ PÚBLICA \ LLENGUA

Decret 2/2017, de 13 de gener, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de treball de les entitats locals de les Illes Balears reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional BOIB núm. 006 de 2017

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 27 de gener de 2017 pel qual es corregeixen errors materials del Decret 2/2017, de 13 de gener, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de treball de les entitats locals de les Illes Balears reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional BOIB núm. 012 de 2017

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document