Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

08/02/1996

Decret 19/1996, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el nomenclàtor d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, subjectes a qualificació

ECONOMIA I EMPRESA

BOCAIB núm. 25 de 1996

Afectat per:

Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears BOIB núm. 21 de 2019