Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

08/02/1997

Decret 15/1997, de 23 de gener, pel qual es crea i regula la Xarxa de Vigilància Epidemiològica en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

BOCAIB núm. 017, de 8 de febrer de 1997

Afectat per:

Correcció d'errades BOCAIB núm. 120, de 25 de setembre de 1997

Decret 19/2003, de dia 28 de febrer, pel qual es modifica el Decret 15/1997, de 23 de gener, pel qual es crea i regula la Xarxa de vigilància epidemiològica, i es crea el Sistema d'informació de noves infeccions pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) BOIB núm. 033, d'11 de març de 2003

Decret 117/2008, de 24 d'octubre, de modificació del Decret 15/1997, de 23 de gener, pel qual es crea i regula la Xarxa de Vigilància Epidemiològica en la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 157, de 6 de novembre de 2008

Decret 10/2021, de 26 de febrer, de modificació del Decret 15/1997, de 23 de gener, pel qual es crea i regula la Xarxa de Vigilància Epidemiològica en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 28, de 27 de febrer de 2021

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document