Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/02/1992

Decret 14/1992, de 27 de febrer, sobre concessió de subvencions personals als adquirents de VPO de règim general i promotors de rehabilitació, acollits al Reial Decret 1932/1991, de 20 de desembre, sobre mesures de finançament d'actuacions protegibles en matèria de vivenda del pla 1992-1995

AJUTS I SUBVENCIONS \ HABITATGE

Decret 14/1992, de 27 de febrer, sobre concessió de subvencions personals als adquirents de VPO de règim general i promotors de rehabilitació, acollits al Reial Decret 1932/1991, de 20 de desembre, sobre mesures de finançament d'actuacions protegibles en matèria de vivenda del pla 1992-1995 BOCAIB núm. 033 de 1992

Afectat per:

Decret 62/1994, de 13 de maig, pel qual se suspèn provisionalment l'aplicació de la subvenció personal del 5% als adquirents d'una vivenda taxada prevista en el Decret 14/1992, de 27 de febrer BOCAIB núm. 068 de 1994

Decret 90/1998, de 9 d'octubre, pel qual s'estableixen les ajudes complementàries al Pla nacional d'habitatge previst en el Reial decret 1186/1998, per al període 1998/2001 BOCAIB núm. 138 de 1998