Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

12/12/2008

Decret 137/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics en centres no sanitaris de les Illes Balears

SALUT

BOIB núm. 178 de 2008

Afectat per:

Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior BOIB núm. 140 de 2012 

Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2013 de correcció de dues errades materials advertides en el Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior BOIB núm. 74 de 2013

Per a més informació podeu descarregar el següent document