Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

28/12/2005

Decret 136/2005, de 28 desembre, de modificació del Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i del Decret 68/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 136/2005, de 28 desembre, de modificació del Decret 36/2004, de 16 d’abril, pel qual es regula l’accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i del Decret 68/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 197 Ext. de 2005

Afectat per:

Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 078 de 2009