Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

28/12/2005

Decret 135/2005, de 28 de desembre, pel qual es regula la concessió de vacances del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 135/2005, de 28 de desembre, pel qual es regula la concessió de vacances del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 197 Ext. de 2005

Afectat per:

Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques BOIB núm. 79 Ext. de 2012

Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat BOIB núm. 129 de 2012

Decret 35/2014, d'1 d'agost, mitjançant el qual es regulen la jornada i els horaris general i especials del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals BOIB núm. 104 de 2014

Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 14, d’1 de febrer de 2020

Per a més informació podeu descarregar el següent document