Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

07/03/2019

Decret 13/2019, de 7 de març, pel qual es regula el règim jurídic de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

HISENDA I PRESSUPOTS