Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

10/02/2001

Decret 13/2001, de 2 de febrer, d'organització i funcionament de la Comissió de Coordinació de Política Territorial

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TERRITORI I URBANISME

BOIB núm. 018. de 10 de febrer de 2001

Afectat per:

Decret 74/2001, de 25 de maig, de modificació del Decret 13/2001, de 2 de febrer, d'organització i funcionament de la Comissió de Coordinació de Política Territorial BOIB núm. 067 de 2001 Decret 159/2003, de 29 d'agost, pel qual es modifica el Decret 13/2001, de 2 de febrer, d'organització i funcionament de la Comissió de Coordinació de Política Territorial BOIB núm. 124 de 2003

Decret 159/2003, de 29 d’agost, pel qual es modifica el Decret 13/2001, de 2 de febrer, d’organització i funcionament de la Comissió de Coordinació de Política Territorial BOIB núm. 124, de 4 de setembre de 2003

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020 

Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document