Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

09/02/1989

Decret 13/1989, de dia 9 de febrer, pel qual es convoquen ajudes a domicili a través de corporacions Locals i Entitats sense finalitat de lucre

SERVEIS SOCIALS \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 13/1989, de dia 9 de febrer, pel qual es convoquen ajudes a domicili a través de corporacions Locals i Entitats sense finalitat de lucre BOCAIB núm. 23 de 1989

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015