Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

05/10/2007

Decret 124/2007, de 5 d'octubre, de creació de la Xarxa Autonòmica de Coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

Decret 124/2007, de 5 d’octubre, de creació de la Xarxa Autonòmica de Coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears BOIB núm. 153 de 2007