Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/01/1996

Decret 12/1996, de 25 de gener, pel qual s'aproven els preus dels serveis que depenen de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports que han de regir durant l'any 1996

PREUS PÚBLICS

Decret 12/1996, de 25 de gener, pel qual s'aproven els preus dels serveis que depenen de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports que han de regir durant l'any 1996 BOCAIB núm. 17 de 1996

Afectat per:

Decret 210/1999, de 24 de setembre, d'estructuració dels òrgans competents per conèixer i resoldre les reclamacions economicoadministratives que es produeixin en l'àmbit de la gestió econòmica, financera i tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 124 Ext. (527) de 1999

Decret 154/2003, de 18 de juliol, de destitució i designació del president de la Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears, i de modificació del Decret 12/1996, de 25 de gener, sobre percepció d'indemnitzacions per despeses de desplaçament, estada i assistència a les sessions que realitzi la Junta Superior d'Hisenda BOIB núm. 112 de 2003