Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

12/01/2021

Decret 1/2021, d’11 de gener, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS