Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

31/03/2017

Decret 12/2017, de 31 de març, de modificació del Decret 12/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen la Comissió d'Igualtat i la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (serveis generals)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ DONA

Decret 12/2017, de 31 de març, de modificació del Decret 12/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen la Comissió d’Igualtat i la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (serveis generals) BOIB núm. 039 de 2017