Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Legislación de contratación pública


Aquest volum no tan sols es presenta com un recull normatiu estatal i autonòmic sobre legislació de contractació pública i les seves darreres actualitzacions, sinó a més a més, té la particularitat d'introduir comentaris, notes de l'autor i/o referències normatives a cada un dels articles de les normes incloses a l'obra.

L'edició electrònica d'aquesta obra s'actualitza periòdicament en relació amb les modificacions normatives i les novetats rellevants.

L'actualització de l'edició impresa es pot complementar amb la «Separata de actualizaciones».