Torna

Institut balear d'economia.

L’Institut Balear d’Economia és un òrgan administratiu de suport a la Conselleria d’Economia i Hisenda en matèria d’economia, adscrit a la Direcció General d’Economia, la finalitat del qual és analitzar, coordinar i divulgar la informació econòmica de les Illes Balears, com també promoure la investigació sobre temes d’interès econòmic