Torna

Institut balear d'economia.

II Jornada de l'IBE

 

 La segona jornada de l'IBE "Innovació i Creixement" tingué lloc el 15 de maig de 2009 al Parc Bit

 

         Conferenciants:

  • A - Antonio Vázquez Barquero, Catedràtic de la Universitat Autònoma de Madrid i especialitzat en desenvolupament econòmic, innovació i anàlisi territorial.

          "Los espacios innovadores y la salida territorial a la crisis"

  • B - Jordi Maluquer de Motes, Catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzat en recerca i innovació tecnològica.

          "El sector de I+D+i en España: una valoración corporativa"

           I+D+I en España.pdfI+D+I en España.pdf

       

          Transcripció de la Jornada:

           obertura i presentació.pdfobertura i presentació.pdf

           Antonio Vázquez Barquero (15 de maig de 2009).pdfAntonio Vázquez Barquero (15 de maig de 2009).pdf

           Jordi  Maluquer de Motes (15 de maig de 2009).pdfJordi Maluquer de Motes (15 de maig de 2009).pdf