Estat del Medi Ambient a les Illes Balears 2006-2007

Informe complet


L'informe complet només existeix en format digital, i en català. La versió resumida (document resum) està disponible en català i en castellà.

Des d'aquí pots consultar els índexs i també descarregar els diferents capítols de l'informe.

 

↓↓ descarregar  l'índex de cada capítol  ↓↓ descarregar els capítols sencers

 CAPÍTOLS PRINCIPALS

  

0   Introducció

    PDF    564 Kb

1   Meteorologia

    PDF    666 Kb

2   Aire

    PDF   1086 Kb

3   Aigües continentals 

    PDF    746 Kb

4   Sòls

    PDF   6155 Kb

5   Medi terrestre

    PDF   9312 Kb

6   Biodiversitat

    PDF    982 Kb

7   Medi Marí

    PDF   1241 Kb

8   Energia

    PDF    628 Kb

9   Residus

    PDF    995 Kb

 

CAPÍTOLS COMPLEMENTARIS

 

10  Territori

    PDF    437 Kb

11  Transports

    PDF    384 Kb

12  Distintius ambientals

    PDF    501 Kb

13  Agricultura ecològica   

    PDF    287 Kb

14  Educació i informació ambientals   

    PDF    241 Kb