Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

09/01/2019

S'ha publicat la Guia pràctica de coresponsabilitat familiar, amb l'objectiu de què us pugui servir d'ajuda per equilibrar el repartiment de les tasques i responsabilitats familiars i així poder conciliar millor la vostra vida personal, familiar i laboral.

Aquesta Guia s'ha elaborat en el marc del II Pla d'Igualtat, concretament dins l'eix 3: Conciliació i Coresponsabilitat.

Es tracta d'una Guia eminentment pràctica, que inclou activitats per afavorir el diàleg, la negociació i l'assumpció de responsabilitats per aconseguir un repartiment just i equitatiu.

Podeu accedir a la Guia mitjançant els enllaços següents:

Versió catalana

Versió castellana

Si ens voleu fer algun suggeriment sobre aquesta Guia o sobre qualsevol altra temàtica relacionada amb el Pla d'Igualtat, ens podeu enviar un missatge a l'adreça de correu: plaigualtat@dgfun.caib.es