Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

COMPOSICIÓ

 

-Membres Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d'Igualtat

 

 

Per part de l’Administració:

 

Bienvenida Villalobos Roig, presidenta

Arnau Ramis Pericàs, secretari

Miquel Mascaró Artigues (DG de Funció Pública)

Margalida Roca Bibiloni (DG de Funció Pública)

Vanessa Servera Hoyos (EBAP)

Susana Ortega Merino (Institut Balear de la Dona)

 

 

Per part de la representació del personal:

 

Silvia González Jurado (USO)

María Ángeles Lloret García (UGT)

Juan Diego García Salom (CCOO)

Miquel Gelabert Genovart (STEI Intersindical)

Raquel Rubio Lasierra (CSIF)

Maria Josep Lorente García (SINTTA)

 

-Dades de contacte