Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

22/05/2017

S'ha modificat el Protocol d'actuació per a la mobilitat administrativa per raó de violència de gènere.

 

En data 18/05/2017 s'ha publicat en el BOIB la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de modificació de la Resolució del conseller d’Administracions Públiques per la qual s’aprova el Protocol d’actuació per a la mobilitat administrativa per raó de violència de gènere per a les empleades públiques de serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Aquesta modificació s'ha fet per adaptar el Protocol al que estableixen els articles 65 i 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Aquests articles contenen la definició del que s’entén, als efectes de la Llei, com violència masclista i els mitjans de prova qualificats per identificar aquestes situacions, respectivament.

 

Si us interessa, podeu consultar la versió consolidada del Protocol en aquest microlloc.