Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

17/07/2017

Publicat nou Acord que introdueix novetats en matèria de conciliació de la vida laboral, personal i familiar

El passat dissabte, dia 15 de juliol, es va publicar l'Acord de Consell de Govern que ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectorial de Serveis Generals.

Aquests Acords s'emmarquen dins la mesura 3.1.1 del II Pla d'Igualtat entre dones i homes dels serveis generals (2016-2019), que contempla dur a terme actuacions de foment i millora del teletreball, dels permisos de conciliació i de la formació en línia i en horari laboral. En concret responen a l'acció 3.1.1.4 que consisteix en aprovar un nou acord de conciliació que incorpori les novetats en aquesta matèria que contempla la normativa estatal, la nova Llei d'Igualtat de la CAIB i altres propostes de la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla.