Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

03/04/2020

Nou apartat destinat a la bretxa salarial

Aquest microlloc ja compta amb un nou apartat destinat a la bretxa salarial

Hi podeu trobar una explicació sobre què és la bretxa salarial; quines en són les principals causes; explicació de diversos conceptes, com la segregació vertical i horitzontal, la diferència entre bretxa salarial ajustada i no ajustada i quines són les variables utilitzades, entre d'altres.

També podeu accedir a les dades estadístiques analitzades per anys. Així, per exemple, hi trobareu la informació comentada sobre despesa anual total en salaris, bretxa salarial mensual, bretxa salarial per règim jurídic, bretxa salarial per forma de provisió de lloc, etc. Tot i que de moment només disposam de les dades de 2018, periòdicament, anirem publicant les dades dels anys consecutius.