Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

22/10/2019

L'EBAP inicia la formació de 18 persones en assessoria confidencial en casos d'assetjament sexual, per raó de sexe i d'orientació sexual

El curs està finançat pel Pacte Estatal contra la Violència de Gènere i organitzat per la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques del Govern

Un total de 18 persones (14 dones i 4 homes) iniciaren el passat divendres 18 d'octubre el curs que l’EBAP imparteix entre empleades i empleats públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per poder exercir com a assessor/a confidencial en situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe o orientació sexual. Aquesta formació, de 40 hores en modalitat semipresencial i amb un mes de durada, està finançat pel Pacte Estatal contra la Violència de Gènere i organitzat per la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, amb la participació de l’Institut Balear de la Dona.

L’objectiu del curs és que les persones assistents coneguin el marc teòric i conceptual de la matèria, adquireixin habilitats i coneixements per a prevenir l’assetjament, siguin capaços de diagnosticar conductes i accions que puguin ser susceptibles de ser o de convertir-se en assetjament, i que a més desenvolupin habilitats pràctiques per a la gestió de possibles supòsits.

Amb aquesta finalitat, les empleades i empleats públics en formació podran accedir a ponències per part de: Enrique Urbano Ángel, professor de Violència contra les dones a la UIB; Salud Mantero Herrera, investigadora d’Estudis de Gènere a la UIB; i Joanna Blahopoulou, doctora en Psicologia i membre de l’equip investigador Estudis de Gènere de la UIB.

Aquesta acció s’emmarca dins el el II Pla d’Igualtat entre dones i homes del personal de Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 87, de 9 de juliol de 2016) i dins el Protocol per a la prevenció i actuació en casos d’assetjament sexual i per raó de sexe o orientació sexual (BOIB núm. 21, de 12 de febrer de 2015). En el punt 7 del Protocol es concreta la funció d’aquesta figura: Assistir la presumpta víctima durant tot el procediment i facilitar-li tot el que necessiti amb relació a la situació derivada del presumpte assetjament amb la màxima objectivitat i respecte cap a totes les persones afectades.