Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

01/10/2020

Enquesta per elaborar el III Pla d'Igualtat

Aquesta setmana haureu rebut un correu electrònic convidant-vos a contestar l'enquesta que estam realitzant per poder elaborar el futur III Pla d'Igualtat entre dones i homes de l'Administració de la CAIB (serveis generals).

Volem fer un pla ajustat a la realitat i si no coneixem la vostra opinió sobre les mesures que considerau més importants i necessàries, no ho podem fer.

Si no heu rebut el correu, o no l'heu vist o, pel motiu que sigui, encara no l'heu contestada i ho voleu fer, podeu accedir a l'enquesta a l'apartat "Avisos i novetats" de la Intranet.