Europa

Programació 

>> El Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de les Illes Balears ha definit una estratègia d'intervenció que persegueix els següents objectius:

  • Objectiu Temàtic 8: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral.
  • Objectiu Temàtic 9: Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.
  • Objectiu temàtic 10: Invertir en educació, formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.

 

2014-2020 Illes Balears