Torna

Programa Operatiu FSE i FEDER 2014-2020 de la DG Planificació, Equipaments i Formació

Europa

Gestió i Seguiment


La DG de Planificació i Serveis Socials contribueix a l'assoliment dels següents objectius del PO FSE promovent les següents actuacions:

Objectiu Temàtic 9:

- Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.

Objectiu Temàtic específic 9.4.1:

- Millorar l’accessibilitat per a les persones més vulnerables a serveis d’atenció sanitària, socials i d’orientació, formació i educació, que incloguin l’eliminació d’estereotips.

Resultats

Els resultats prevists són una millora de la inserció social o laboral de persones que necessiten un suport ampli (amb discapacitat i immigrants), tenint en compte, tant les circumstàncies personals, com el medi educatiu, social o laboral en què es troben i l’evolució del mercat de treball. Tot això es traduirà també en una autonomia més important i la seva reafirmació com a ciutadanes de ple dret en la societat balear.

Subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d’acompanyament per a persones amb malaltia mental destinats a la rehabilitació psicosocial i la reinserció sociolaboral de persones recluses i exrecluses i persones en procés judicial

Objecte: Finançar serveis d’acompanyament per a la valoració, orientació i suport a l’atenció de les persones amb discapacitat. Aquests serveis tenen com a objectiu la rehabilitació psicosocial i la reinserció sociolaboral de persones recluses i exrecluses amb malaltia mental de les Illes Balears.
Estat de tramitació: tancada
Pressupost de l’actuació: 185.021,20 € (cofinançat fins un màxim del 50% amb FONS FSE)
Convocatòria pública: (BOIB núm. 134, de 22 d'octubre de 2016)