Recursos del Servei d'Educació Ambiental

A continuació llistem els recursos i publicacions del Servei d'Educació Ambiental que tenim disponibles al CREAib per a l'intercanvi, préstec o donacions.

 

Llibres

 

Fulletons

 

 

Audiovisuals

 

 

Pòsters

 

 

Panells per a exposicions

 

 

 

Altres materials

 

 

 

 

Si esteu interessats en rebre alguna de les publicacions del nostre servei, teniu a la vostra disposició el formulari de peticions.

 

Advertiment: No es garanteix la disponibilitat de totes les publicacions sol·licitades, Es remetrà el material en funció de les existències. Els particulars només en poden demanar un exemplar. Les peticions d'altres quantitats estan reservades a entitats i institucions.

 

ENLLAÇOS ALS RECURSOS D'ALTRES SERVEIS
CANVI CLIMÀTIC
ESPAIS NATURALS PROTEGITS
PROTECCIÓ D'ESPÈCIES
GESTIÓ FORESTAL I PROTECCIÓ DEL SÒL
SANITAT FORESTAL
AGRICULTURA I PESCA
SANITAT VEGETAL
AGENDA LOCAL 21
ECOTUR
RECURSOS HÍDRICS
RECERCA I FORMACIÓ AGRÀRIA I PESQUERA
PORTAL ENERGÈTIC