Torna

Compra pública d'innovació

Situació actual

 

Situació actual del projecte

Nota de premsa. 19 d'abril de 2022
Es posa en marxa EinaSalut, plataforma digital revolucionària per millorar la salut individual i col·lectiva de la població.

 

El 18 de setembre de 2019 es va adjudicar el contracte 2019/166, relatiu al disseny, el desenvolupament i la implantació d'una plataforma d'apoderament en salut (anys 2019, 2020, 2021) a l'entitat IBERMATICA SA.

Tots els documents relatius a aquest contracte estan accessibles en la  Plataforma de Contractació del Sector Públic

 

Licitació

 Anunci de licitació

 Plec de prescripcions tècniques

 Plec de clàusules administratives

 Adjudicació