Torna

Compra pública d'innovació

Projecte: Plataforma d'apoderament en salut

La DGSPP ha previst realitzar una licitació de compra pública d'innovació, que té per objecte enfortir les habilitats i les capacitats, d'una banda, de les persones i les comunitats, a fi de millorar i mantenir la seva salut i capacitat funcional al llarg de tot el curs de vida i desenvolupar condicions i estils de vida saludables i assegurances, i, d'una altra banda, de les organitzacions i les institucions, per millorar la presa de decisions dels responsables polítics i tècnics quan engeguin plans, programes o actuacions que puguin tenir un impacte en salut, mitjançant la utilització de noves tecnologies.

REPTE

1. Antecedents

La promoció de la salut és el procés que permet a les persones incrementar el control sobre la seva salut per millorar-la. Abasta no només les accions dirigides directament a augmentar les habilitats i capacitats de les persones, sinó també les dirigides a modificar les condicions socials, ambientals i econòmiques que tenen impacte en els determinants de salut.
La promoció de la salut, com a estratègia social, ha de proporcionar als ciutadans (sans i malalts) les eines necessàries per cuidar de la seva salut. En aquest procés s’ha d’implicar també la comunitat perquè amb accions puguin contribuir a la millora de la salut de les persones i als decisors polítics per l’impacte que les seves decisions poden tenir en la salut de la població.
La Direcció General de Salut Pública i Participació pretén estimular processos de transformació a partir de l’apoderament de les persones, oferint eines i recursos que els facin protagonistes mitjançant l’ús de noves tecnologies.
Els programes d’apoderament han de promoure el desenvolupament dels coneixements, les destreses i els valors necessaris que permetin a la ciutadania, a les comunitats i a les organitzacions ser capaços de prendre decisions i traduir aquestes decisions en accions efectives per promoure la seva salut o la salut de la comunitat.
Un dels mitjans bàsics per posicionar la salut com a valor social que cerca un canvi de comportament a llarg termini i sostenible en el temps és el màrqueting social, considerat com una eina moderna de la promoció de la salut.
D’altra banda, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) presenta les tecnologies de la informació i la comunicació social (TICS) com a noves oportunitats per proporcionar respostes innovadores per a la promoció de la salut. Té un gran potencial per millorar l'eficàcia i l’eficiència de les actuacions del sector salut i per capacitar i educar les persones en la presa de decisions. A més, la utilització de plataformes de participació obre un enorme potencial en l’apoderament i l’alfabetització.

2. Descripció del Repte

Es pretén utilitzar les noves tecnologies i el màrqueting social per modificar els hàbits dels ciutadans, a través d’un espai d’informació, un mitjà d'interacció i un instrument per a la provisió de serveis, que permetin potenciar la salut, el benestar i l’autonomia dels diferents actors de la societat. Tot això amb la finalitat de facilitar un marc comú per a la promoció de la salut i la prevenció primària al llarg de la vida.

3. Aspectes que s’han de tenir en compte

•    Un procés pedagògic per capacitar les persones a prendre les millors decisions.
•    Eines de màrqueting social en salut que ajudin les persones a acceptar, adoptar, modificar o abandonar una conducta determinada.
•    Tecnologies de la informació i comunicació social, per generar un espai d’informació i d’interacció i un instrument per a la provisió de recursos que puguin afrontar aquest canvi.
Els continguts s’han de basar en tècniques d’aprenentatge significatiu, base de la pedagogia activa, utilitzant tecnologies de la informació i comunicació social i eines de màrqueting social.

4. Objectius

Els objectius principals que es tenen en compte amb el desenvolupament d'aquest repte són:
I.    Promoure els estils de vida saludable de la ciutadania.
II.    Enfortir l’acció comunitària.
III.    Desenvolupar polítiques públiques saludables.