Portada

En el marc de la Conferència sobre el Futur d’Europa, en endavant CoFOE, iniciam una sèrie d’esdeveniments, trobades i reflexions sobre la construcció del projecte comú europeu plantejats des de tres mirades: ciutadana, insular i mediterrània.

Les nostres illes multiculturals, amb un marc territorial limitat i tancat, es troben situades a la perifèria geogràfica i econòmica del continent, en la conca Mediterrània. D’aquesta manera, les illes fan front a un cost econòmic addicional que a més de restar competitivitat fa que no es pugui participar en condicions d’igualtat en el mercat únic europeu i dificulta l’assoliment dels objectius establerts a la Política de Cohesió de la UE.

Així, per bastir un nou futur comú es fa necessari reflexionar i establir estratègies. Participa en els actes CoFOE i apunta’t a repensar Europa.