La ciutadania insular i la UE: una veu a escoltar/

La ciutadania insular mediterrània, i d’entre ella la ciutadania de les Illes Balears, sempre s’ha mostrat compromesa amb la construcció d’un projecte europeu sòlid, divers i enriquidor. No  debades, les illes de la Mediterrània han estat, històricament, grans punts de trobada i mixtura de diferents cultures. Sempre exposades a conèixer el que ve de fora, aquestes illes han estat i són un gran paradigma de la multiculturalitat tot i la paradoxa de tenir, cadascuna d’elles, un marc territorial molt definit i tancat.

 

Per altra banda, tot i que els ciutadans de les illes mediterrànies representen l’essència d’Europa -tot donant nom al continent a partir del mite fundacional i aportant elements constitutius bàsics de l’actual comunitat de valors de la Unió Europea- també és cert que la seva realitat perifèrica al si del continent dificulta la seva cohesió territorial, així com la igualtat d’oportunitats amb la resta del continent. La ciutadania d’aquests territoris pateix els desavantatges derivats de la pròpia condició insular, com es reconeix a l’article 174 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i que provoca diferents limitacions: discontinuïtat territorial, llunyania dels principals centres econòmics, territori reduït, desequilibris poblacionals, escassetat de recursos naturals o naturalesa estacional de les seves economies.

 

Així doncs, en el marc de la Conferència sobre el Futur d’Europa, es vol reexaminar què significa l’apartinença al projecte europeu des de l’atalaia del sud. A partir de la inspiradora representació teatral, a mans d’Oscar Intente i Ferran Martínez, de la famosa conferència sobre «La Idea d’Europa» pronunciada el 2004 per l’escriptor i pensador George Steiner; es pretén bastir un debat que ens permeti discutir sobre les línies mestres del nostre projecte en comú. Perquè, com ens diu el propi Steiner a la pregunta inicial que obri la seva conferència,  «Els parallamps han d'estar connectats a terra. Fins i tot les idees més abstractes i especulatives han d'estar ancorades en la realitat, en la substància de les coses. I la "idea d'Europa", doncs?». En conseqüència, el cicle La ciutadania insular i la UE: una veu a escoltar cercarà, partint de l’apassionat recorregut per les senyes distintives de la identitat europea, bastir diferents debats entorn als eixos de la conferència, així com conèixer el seu propi funcionament i la possibilitat de fer sentir la veu de cadascun dels ciutadans i ciutadanes de les nostres illes.