Les illes de la Mediterrània i la UE: la vulnerabilitat territorial en el context insular mediterrani

En el marc de la Conferència sobre el Futur d’Europa (CoFOE) des de la Direcció General de Relacions Exteriors hem organitzat diferents jornades de debats oberts, de manera presencial i on line, sobre la insularitat mediterrània i la Unió Europea des d’una mirada ciutadana, insular i Mediterrània.

 

Pel que fa a la mirada insular, el dimecres 20 d’octubre de 2021, al saló d’actes de Son Lledó (UIB), a les 11.00h, durem a terme la segona jornada centrada en el dictamen del Comitè Europeu de les Regions, a iniciativa del Govern de les Illes Balears, Cap a un ús sostenible dels recursos naturals en el marc insular mediterrani amb el qual es posa de manifest l’especial vulnerabilitat dels ecosistemes insulars mediterranis i  s’insta a la Comissió Europea a elaborar una nova estratègia per adaptar millor les polítiques i els mecanismes de finançament de la Unió Europea a les particularitats de les illes del Mediterrani.

 

Lloc: UIB Sala d’Actes Son Lledó (UIB) i on line en directe

Dia: 20 d’octubre

Hora: 11.00h

Programa:

-  Cancell introductori _ Una realitat insular Mediterrània a construir

  •  Antoni Bordoy, vicerector de Personal Docent i Investigador

 

- La mirada insular _ L’escassetat de recursos i la fragilitat dels territoris insulars a la Mediterrània europea

 

o  La mirada inicial _ Dictamen sobre l’Ús Sostenible de Recursos Naturals en el Context Insular Mediterrani al CdR

  • Carles Manera i Erbina, conseller del Banc d’Espanya i expert designat pel Goib per a l’elaboració del dictamen

 

o  Col·loqui _ La vulnerabilitat territorial de la Mediterrània insular europea

  • Moderador: Antoni Vicens, director general de Relacions Exteriors
  •  Josep Cifre, professor de Producció Vegetal
  • Bartomeu Deyà, professor d’Economia Financera i Comptabilitat
  • Guillem Mateu, professor de Zoologia
  • Jaume Vadell, professor de Fisiologia Vegetal

o La mirada de futur _ Les Illes al centre: el paper de la UE davant la vulnerabilitat dels territoris insulars mediterranis

  • Debat obert al públic on line i presencial

 

- Conclusions i tancament_ La vulnerabilitat de les Illes mediterrànies i la  CoFOE

  • Rosario Sánchez i Grau, consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors del GOIB

PDF Informe de conclusions

PDF Programa