La Mediterrània i la UE: una conca a cohesionar /

La Mediterrània, bressol fonamental de la cultura europea, és una conca diversa, activa i bategant. Aquesta mar antiga, que ens proveeix a tots els pobles que la fonamentem de tot el que tenim, ha donat al continent europeu, a banda del seu nom, les seves més grans civilitzacions, les primeres acadèmies i universitats, els seus primers filòsofs i escriptors, i els seus centres comercials més actius i famosos. Alhora, la Mediterrània conforma un punt de biodiversitat i riquesa paisatgística únics al món, amb multitud d’hàbitats i espècies singulars amb una heterogeneïtat inigualable.

 

No obstant això, endinsar-se a la Mediterrània és endinsar-se també a la complexitat de gestionar un espai molt fràgil i poc cohesionat. Un espai amb multitud de mancances i dificultats en un marc juridicopolític molt fragmentat i, sempre, delicat. Davant aquesta realitat, i amb l’esperit de conèixer i reconèixer aquesta diversitat, els territoris de València, les Illes Balears i (...), ens unim per celebrar la Mediterrània treballant junts per construir un espai cohesionat i compartit que honori les esperances i les ambicions de la seva gent.

 

Així, ens sumem al Dia de la Mediterrània entrellaçant-lo amb la «Conferència sobre el Futur d’Europa», en un cicle de tres sessions que pretén mostrar de manera diàfana les necessitats urgents de reforçar un marc de governança multinivell més consolidat, articular un territori més unit i autocentrat amb la nostra conca, i avançar en la consolidació d’espais de reflexió i defensa dels nostres interessos i aspiracions, així com vers una política de veïnatge més participada i activa.